Monday, October 29, 2012

arbequina olives 2012

It goes well with my olives of Terra Personas this year. The rain from the last weeks ( around 140 mm now!)  gives his fruit!  They grow  nice in size and weight, therefore more oil and olive flesh itself.
The reversal  of the colouring continue from bright fresh green-yellow to black Purple. But the right mix of these colours is important ,mid november we start harvesting the Arbequina olives.
  The color index:
1 = yellow,
2 = yellow-green-red
3 = red-violet
4 = black and flesh is still green
5 = black and flesh violet coloured half way to the stone
6 = black and flesh coloured violet to the stone
7 = black and flesh dark coloured.

colouring of the arbequina olives

For the Fruity olive oil of Terra Personas we use colour index 4. These are the olives from the groups 1 through 4 in certain ratios. The Mild olive oil is pressed from 4 to 6. 
The Fruity olive oil is pressed so by immature/raw olives, these have less oil  but the more features such as tomatoes, raw almonds, small banana peel, green pepper, fresh grass, etc. Because the olives are still green, often gives the green colour substance of these olives olive oil that beautiful golden green colour.
The mild olive oil is the flesh more matured, so this olive oil is less pronounced, but more balanced and matured, what sweeter and a nice golden colour.
green arbequina olives
more mature arbequina olives

matured ( groupe 5)  arbequina olives in december! ( cut in half)
Dutch:
Het gaat goed met mijn olijven van Terra Personas dit jaar. De regen van de afgelopen weken ( 140 mm nu!)  geeft zijn vruchten af!  Ze nemen lekker toe in omvang en gewicht, daardoor ook meer olie in het vruchtvlees zelf.
De omkering van fel fris groen-geel naar zwart purper paars zie ook steeds meer. Maar de juiste mix is van deze kleuren is van  belang half november als de oogst van de Arbequina olijven weer van start gaat.
De kleuren index:
1= geel
2= geel-groen-rood
3= rood-violet
4=zwart en vruchtvlees is nog groen
5= zwart en vruchtvlees violet gekleurd tot de helft naar de pit toe
6= zwart en vruchtvlees violet gekleurd tot de pit aan toe
7= zwart en vruchtvlees donker gekleurd.

Voor de Fruity olijfolie van Terra Personas gebruiken we kleuren index 4. Dit zijn de olijven uit de groepen 1 tot en met  4 in bepaalde verhoudingen.

 De Milde olijfolie wordt van 4 tot en met  6 geperst.

De Fruity olijfolie wordt dus door onrijpe/rauwe olijven geperst, deze hebben minder olie in zich maar deste meer kenmerken zoals tomaten, rauwe amandel, klein pepertje, bananenschil, groen vers gras etc. Omdat de olijven vaak nog groen zijn, geeft de groene kleurstof  van deze olijven de olijfolie die mooie goudgele groene kleur.

De milde olijfolie is het vruchtvlees meer gerijpt, dus deze olijfolie is minder uitgesproken, maar meer gebalanceerd en gerijpt, wat zoeter en een mooie goudgele kleur.

The perfect mix!!

Wednesday, October 24, 2012

garage bodega at the village of El Masroig

1000 time I drive  along with my car and pass this garage bodega in the village of El Masroig  on my way to our  finca.  I find it always something  special to see these small garage bodegas run their business, the start from their garage to make wine and sell them to clients. 

In harvest time there is always a buzz of interest.  Small trailers unloading the grapes, and load the rest of the pressed skins etc.(by the way this  is good and free “manure” for the vineyard)
These bodegas are almost not visible from the outside, but you do smell them now, the smell of tasty fermentation odour  and bubbling juices betrayed the presence. For now  I just brakes and quickly take a photo on the inside.

It is a real Spanish mess, and already many decades  operational .  The local grape farmers can let their own grapes fermenting into wine here for their own use or for resale in bulk.  On the left hand site you can see the steel machine with receive the grapes, and  Grandma just not in the photo, but she is right behind that Pillar on the right site, and manage the rest from her chair. (her legs and arms are still just to see).
From the steel machine  everything is pumped in the stainless steel tanks, where the whole is fermented and further processed. So the farmers get the wines back for their own use.

 Right at the back is still an old olive press ( red coloured) , I think they do not use them anymore  unfortunately .It is a  Pity, I like to make use  for testing to press my olives half November and see what kind of quality it will leads!
Dutch:
1000 keer ben ik langs deze garage bodega in het dorpje El Masroig al gereden met me auto op weg naar mijn finca. Vindt het altijd wel iets hebben zo een kleine bodega, welke beginnen vanuit hun garage om daar wijn te maken en verder door te verkopen.  In de oogsttijd is het daar altijd wel een drukte van belang. Aanhangwagens lossen de druiven, de steeltjes en de geperst schillen worden weer afgehaald. ( trouwens is dat weer goed en gratis mest voor in de wijngaard)

Het valt bijna niet op aan de buitenkant  deze garage bodega’s, maar die lekkere fermentatie geur van de bubbelede sappen verraden de aanwezigheid. Toch maar even remmen en snel een foto maken aan de binnenkant. Een echte Spaanse rommel is het, en al vele10 tallen jaren operationeel zo te zien.  De plaatselijke druivenboeren kunnen hier hun eigen druiven laten fermenteren tot wijn voor hun eigen gebruik of  voor de wederverkoop in bulk.
Links op de foto net boven die ontseler en kneuzer worden de aanhangwagens geleegd. Oma net niet op de foto, maar ze zit rechts achter die Pilar houdt het allemaal in de gaten op haar stoel. (haar benen en armen zijn nog net te zien). Vanuit de ontsteler wordt alles overgepompt in de rvs tanks, waar het geheel wordt gegist en verder verwerkt. Zodat de boeren de wijn weer ophalen voor eigen gebruik
.
Rechts achterin staat nog een oude olijfoliepers,( rood)  deze zullen ze helaas niet meer gebruiken denk ik.  Wel jammer, anders had ik daar wel gebruik van willen maken half november om een paar honderd kilo olijven te brengen en te kijken wat voor kwaliteit daaruit voortkomt!


Friday, October 19, 2012

I love my tractor: Massey Ferguson MF 245

The tractor which I use from the start is the loyal Massy Ferguson MF 245.

March 2006 inspection before buying.


An old Critter from the 1970s.  He does it still fine. Sometimes he has cures, that allowed for his age. Only 45 HP he has, only rear wheel drive and it is a small track, 140 cm wide is he only. A nice buddy, not too small and not too big. Manageable, short turning circle (especially if you brake the one rear tire.) A light all-rounder. 

Massey Ferguson comes originating from Canada. In the 1960s and 1970s a popular tractor brand. The make this type under licence in Catalonia itself. By Iberic Motors. This tractor has still something magical here in the region. You see them still driving here and there.
And if a Catalan appeals to this tractor or forward them ,they tell you always that this tractor is better than those from America.
Catalans are a proud !

many driving hours later...............2013 with my son, Max.

Dutch:
De tractor welke ik al vanaf het  begin gebruik is de trouwe Massy Ferguson MF 245.
Een oud beestje uit de jaren 70.  Hij doet het nog steeds prima. Soms heeft hij wel eens kuren, dat mag voor zijn leeftijd. Slechts 45 pk heeft hij  alleen achterwielaandrijving en het is een small track, 140 cm breed is hij slechts. Een lekker maatje, niet te klein en niet te groot. Handelbaar, korte draaicirkel ( zeker als je de ene achterband  afremt). Een lichte alleskunner.

 Massey Ferguson komt van oorsprong uit canada. In de jaren 60 en 70 een populair tractormerk. Zeker dat dit type onder  licence in Catalonië zelf werd  gebouwd. Door Iberic Motors.

Deze tractor heeft nog steeds iets magisch hier in de regio. Je ziet ze nog steeds her en der rijden. En als je een Catalaan je erop aanspreekt of ze naar je toekomen, vertellen ze je altijd dat deze tractor beter is dan die uit Amerika.

Tja die Catalanen zijn een trots volkje!

Sunday, October 14, 2012

Tuesday, October 9, 2012

Bodega Terra Personas


crushed grapes for fermenting
The grapes goes to the bodega after picking. The grapes undergo the process of de-stemming, light bruising, and depending on the type and quality of the grapes the are fermented in temperature controlled stainless steel tanks or French oak barrels. The diversity of qualities of the grapes is great.
The Terra Negra of Terra Personas are grapes of old vines 40 years and low yields. These are fermented in French oak. The grapes for the Terra Vermella of Terra Personas go exclusively on stainless steel. For the white Terra Blanca the grapesare  fermend at 15 degrees to extract the fruit  from the grapes. The red grapes are traditionally fermented at max 22 degrees.  
All this under the strict supervision of the Scottish oenologist Norrel Robertson, this Master of Wine keeps everything in to control  for us.  In February 2013 we go to mix and blend and comes the new wines of 2013.

Terra vermella on rvs
Dutch: 
Na de pluk van de druiven gaat deze naar de Bodega. Daar ondergaan de druiven een heel proces.  Ontstelen, licht kneuzen, en al naar gelang de soort en kwaliteit van de druiven gefermenteerd op temperatuur gecontroleerde rvs tanks of op  frans eiken vaten. Want de verscheidenheid van kwaliteiten van de druiven is groot. De Negra van Terra Personas zijn druiven van oude wijnplanten > 40 jaar en lage rendementen. Deze worden gefermenteerd op frans eiken. De druiven voor de Vermella van Terra Personas  gaan uitsluitend op rvs.
De druiven fermenteren ook bij verschillende temperaturen, voor de witte druiven bestemd voor de Blanca van Terra Personas bij 15 graden om het fruit maximaal uit de druiven te halen. De rode druiven worden traditioneel gefermenteerd bij max 22 graden.

Dit alles onder het strenge toezicht van de Schotse  oenoloog Norrel Robertson, deze Master of Wine houdt alles in de gaten voor ons.  In februari 2013 gaan we weer blenden en komt de ware jaargangen weer tevoorschijn. 
Het is weer een mooi jaar, lage rendementen door een gebrek aan water in de grond, veel zon, minder hoge temperaturen bij de afrijping in september en grote verschillen in de temperatuur gedurende de dag en nacht.

Norrel test the result of the year 


Thursday, October 4, 2012

Almonds / Amandelenflowering in february
After the grape harvest  the entire region concerned with the almond harvest.  We have a few almond trees on our finca, and every year there are more to come. Because from that almonds growing again in  a new tree as they fall to the ground. As they grow up in the right place, I let them go and pruning  them.
 And so it is that we now have about 30 of almond trees scattered around the finca. I find that variation so beautiful, almond trees next to olive trees and vineyard in a nice harmonic setting.
 You pick the almonds with nets on the ground, and you hit the almonds out of the tree with a stick, they let loose easily. Fall on the nets and then collect in crates. Grandpa or Grandma peels the husk from the almonds and deliver them to the cooperative or selling them on the free market.


Dutch:
ready to pick almonds
Na de druivenoogst is de hele regio bezig met de amandel oogst.  Wij hebben een paar bomen staan op de finca, en elk jaar worden het er meer. Want uit die amandelen groeit weer een nieuwe boom als ze op de grond vallen. Als ze opgroeien op de juiste plek laat ik ze gaan en snoei ik ze bij. En zo komt het dat we nu ongeveer  10 tallen Amandel bomen hebben staan verspreid over de finca.
Ik vindt die variatie zo mooi, amandelbomen naast olijfbomen en de wijngaard in een mooi harmonische geheel.
De amandelen pluk je met netten op de grond, en je slaat de amandelen met een stok uit de bomen, ze laten gemakkelijk los. Vallen op de netten en daarna verzamelen in bakken. Opa of Oma pelt de amandelen en lever ze af aan de coöperatie of verkoop ze op de vrije markt. 
grandpa working peeling the husk from the almonds in his garage