Friday, March 9, 2012

olijven snoeien

Maart is een mooie maand om mijn olijven weer te snoeien. De grote bomen laat ik een jaartje met rust. deze gaan we in 2013 weer onder handen nemen. Maar de jonge aanplant van 2008 en 2009 mag wel wat aan gebeuren.
Aanplant 2009 voor de snoei

Veelal bestaat het snoeien van deze jonge olijven uit het afknippen van de onderste takjes. Zodat je een klein stammetke krijgt en de jonge olijf aanspoort om naar boven te groeien. Dat is dus vrij gemakkelijk en begrijpbaar. Voor de oudere bomen is het snoeien van de olijven een aparte studie. Deze laat ik graag over aan een ander meer gespecialiseerde snoeier in 2013.

Na de snoei. nog 300 te gaan...


No comments: