Wednesday, April 14, 2010

olijvenbomen

Je kan op verschillende manieren een olijfboom in de grond stoppen. En dan bedoel ik niet de manier hoe je het in de grond stopt, maar de afstand van elkaar.

De traditionele afstand is 6 x7 meter dat zijn dus 238 bomen per hectaren. Dit wordt meestal gedaan in gebieden waar geen water voor handen is. De wortels kunnen dan voldoende water opnemen voor het jaar. In de hete zomermaanden staat de groei stil. Een olijfboom groeit alleen in het voor en najaar. De bomen staan totaal vrij van elkaar, zo krijgen ze voldoende zonlicht rondom.

Een andere methode is de superintensive methode van olijven teelt. 4 x 1,40 worden ze geplant, dit geeft 1800 bomen per hectaren. Deze bomen krijgen volgens een schema water met een drup installatie.  Deze bomen staan tegen elkaar aan in lange rijen. Deze bomen hebben meer schaduw van de rijen en dat ze dicht op elkaar staan.Dit heeft tot gevolg dat de bomen kwetsbaarder zijn voor ziektes, en na een aantal jaren moeten de bomen eruit gehaald worden, om weer opnieuw te beginnen.Dit in tegenstelling tot de traditionele methode waar de bomen lekker oud  kunnen worden. De oudste olijvenboom bij ons is naar  schatting ongeveer 150 jaar oud!

No comments: