Thursday, October 30, 2008

kleine oogst 2008


Europa -Kleine oogst 2008
De oogst 2008 zal in Europa naar verwachting aan de bescheiden kant zijn. Voorlopige ramingen gaan uit van 166 miljoen hectoliter. Dat is 3,7 miljoen hectoliter en 2% minder dan in 2007. Vergeleken met het vijfjarig gemiddelde betekenen deze cijfers een daling met 17,7 miljoen hectoliter en 10%. Van de grote Europese wijnlanden zou Italië op 48 miljoen hl uitkomen (- 2%), Frankrijk op 43,7 (- 4%), Spanje op 39,6 ( - 1,1%), Duitsland op 10,5 (+ 2,3%) en Portugal op 5,4 miljoen hectoliter (- 10%).
bron: productschap wijn

No comments: